Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Článek v Ostravském deníku z února 1910 o kriminalitě v Mor. Ostravě


  • 10. 2. 1910 


  • charakteristika

    Článkem ze dne 10. 2. 1910 informoval Ostravský deník o činnosti městské policie v souvislosti s potíráním kriminality ve městě. Ze statistických údajů vyplývá, že se Moravská Ostrava stala místem s největší kriminalitou. Např. v roce 1909 zatkla městská policie, která měla 64 strážníků a 4 úředníky, 2858 osob, učinila 5620 trestních oznámení, provedla 10 258 předběžných vyšetření. Z tohoto počtu bylo 232 osob zatčeno pro vloupání, 19 pro ohrožení života, 75 pro ohrožení osobní bezpečnosti atd. Nalezla 10 mrtvol, 110 opilců, 30 nemocných a 938 tuláků dopravila do jejich domovských obcí. Kromě městské policie působila v celém ostravsko-karvinském revíru také státní policie (měla jen 30 četníků, 12 civilních strážníků a 9 úředníků), která se soustředila na vážnější delikty, jako byly atentáty a loupežné vraždy. Není divu, že se těmto údajům tisk věnoval v hojné míře. Vždyť titulky novin hovoří stejnou řečí jako policejní statistiky: „Zavraždil ženu a tchyni“, „Bílé otrokyně na Ostravsku“, „Banditismus na Ostravsku“, „Peleš lotrovská“ a mnohé další.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 27. 08. 2020