Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva guvernéra Podkarpatské Rusi Konstantina Hrabára v roce 1936


  • 14. 11. 1936 


  • charakteristika

    V sobotu 14. 11. 1936 přijel vlakem na návštěvu Moravské Ostravy guvernér Podkarpatské Rusi Konstantin Hrabár (1877–1938) se svou chotí. Původní profesí uniatský kněz a dlouholetý starosta Užhorodu se stal nejvyšším představitelem podkarpatoruské autonomní politiky v roce 1935. Jeho návštěva Ostravska se uskutečnila právě v době, kdy vzrostl strategický význam Podkarpatské Rusi po uzavření spojenecké smlouvy mezi ČSR a Sovětským svazem a kdy probíhala jednání mezi ministerským předsedou Hodžou a rusínskými autonomisty o novém statutu země. Guvernér navštívil Novou radnici, prohlédl si panorama města z vyhlídky na věži a přijal pozvání ke slavnostní večeři pořádané městskou radou. Následujícího dne navštívil Vítkovické železárny, kde jej hostil generální ředitel Oskar Federer, a večer se zúčastnil slavnostního představení Podkarpatoruského národního divadla, které do Moravské Ostravy přivezlo vlastní úpravu hry Maryša od bratří Mrštíků.


  • osoby

    Oskar Federer


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 09. 2020