Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vznik policejního komisařství v Moravské Ostravě


  • 15. 11. 1894 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    Policejní komisařství, zřízené císařským rozhodnutím a nařízením vídeňského ministerstva vnitra, mělo jako svůj obvod působnosti určen celý tehdejší ostravsko-karvinský kamenouhelný revír. Důvodem zřízení byla rostoucí zločinnost v regionu, zapříčiněná neutěšenými sociálními podmínkami a také masivním přistěhovalectvím.


  • autor

    Šerka


Aktualizováno: 20. 02. 2019