Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení nadace ke zřízení sirotčince v Moravské Ostravě (1898)


  • 24. 5. 1898 


  • charakteristika

    Dne 24. 5. 1898 byla ve Vídni vydána věnovací listina, kterou bankovní dům S. M. von Rothschild při příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. založil nadaci ke zřízení sirotčince v Moravské Ostravě. Firma, vedená Albertem sv. p. von Rothschild, vložila do nadace kapitál ve výši 150 tisíc zlatých, z něhož 100 tisíc ve formě státních obligací mělo sloužit k zajištění pravidelných příjmů pro provoz sirotčince a péči o přibližně 30 chlapců a dívek ve věku od 6 do 14 let, zbylých 50 tisíc bylo využito k nákupu stavební parcely a výstavbě a vybavení budovy sirotčince. Nadaci spravovalo pětičlenné kuratorium, v jehož čele stál starosta Moravské Ostravy. Stavba Jubilejního sirotčince sv. p. von Rothschild byla dokončena a slavnostně předána počátkem prosince 1898. Sociální zařízení pečující o nemajetné opuštěné děti, které městu citelně scházelo, začalo fungovat od následujícího roku.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 14. 09. 2020