Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ples v Muglinově v roce 1902


  • 9. 2. 1907 


  • katastr

    Muglinov


  • charakteristika

    9. února 1907 uspořádal výbor spolku na stavbu kaple Panny Marie v Muglinově ples. Místem konání a zároveň dostaveníčkem všech přátel a příznivců spolku se stal sál hostince pana Rudolfa Žebráka v Muglinově. Místní noviny referovaly: „Vkusně dekorovaný sál byl přeplněn, zábava byla animovaná, přátelská, celkový výsledek plesu byl skvělý.“ Podle autora dějin obce Muglinov učitele Ervína Tenglera byl tento spolek, založený roku 1906, třetím nejstarším spolkem v obci. V roce 1914 upsal veškerou finanční hotovost 7 000 K na válečnou půjčku. Rozhodnutím členské schůze v roce 1922 byl spolek rozpuštěn. V obci dodnes stojí pravděpodobně již od r. 1844 zděná kaple svaté Anny. Jmenovaný spolek usiloval o stavbu většího svatostánku. Snahy o postavení kostela i v pozdějších letech (zejména v roce 1940) však nebyly úspěšné.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 16. 09. 2020