Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návrh na přejmenování Polské Ostravy na Slezskou Ostravu v roce 1904


 • 8. 3. 1904 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  8. března 1904 se obecní výbor v tehdejší Polské Ostravě usnesl na změně názvu obce na Slezská Ostrava. Své rozhodnutí mj. zdůvodňoval tím, že poštovní zásilky někdy údajně bloudily až do polské Haliče. Název Polská Ostrava se objevil již v 15. století a postupně nahradil starší označení Vendická neboli Slovanská Ostrava. V době vzedmuté vlny moderních nacionalismů 19. a 20. století se přívlastek „Polská“ stal předmětem politických debat, neboť neodpovídal národnostnímu charakteru obyvatelstva. V táboře českých Slezanů však nepanoval na tuto věc jednotný názor. Odpůrci změny názvu byli např. i Vincenc Prasek, Věnceslav Hrubý či Petr Bezruč. Návrh vídeňské ministerstvo vnitra zamítlo, takže k prosazení názvu Slezská Ostrava došlo až po vzniku samostatného Československa v roce 1919.


 • události

  27. 11. 1919
  Změna názvu městyse Polská Ostrava na Slezská Ostrava


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 09. 2022