Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Smlouva mezi olomouckým biskupem a Moravskou Ostravou, kterou byla ves Čertova Lhotka propuštěna z léna a manských povinností vůči biskupství


  • 27. 1. 1539 


  • charakteristika

    27. ledna 1539 je datována smlouva mezi olomouckým biskupem Stanislavem I. Thurzem a Moravskou Ostravou, kterou byla ves Čertova Lhotka (dnešní Mariánské Hory), patřící od roku 1533 městu Moravské Ostravě, propuštěna z léna a manských povinností vůči biskupství. Čertova Lhotka se tak stala trvale poddanskou vsí Moravské Ostravy, a to až do zrušení poddanství v roce 1848. Za toto propuštění se moravskoostravští měšťané zavázali dodat olomouckému biskupovi každý rok na biskupský stůl do Kelče kopu štik a kopu kaprů. V polovině 16. století byla tato obtížná povinnost přeměněna na peněžitý plat.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 17. 09. 2020