Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zvolení vedení Tělocvičné jednoty Sokol v Moravské Ostravě v roce 1891


  • 30. 4. 1891 


  • charakteristika

    30. dubna 1891 byl na valné hromadě nově založené Tělocvičné jednoty Sokol v Moravské Ostravě zvolen jejím prvním starostou právník dr. Edmund Palkovský. Prvním náčelníkem se stal Josef Slunéčko. Myšlenky k založení Sokola v Ostravě se rodily ve společnosti, scházející se v domě pana Vrány ve vinárně na Těšínské ulici. Jeden ze zakladatelů ostravského Sokola, Leopold Havlíček, dojížděl s dalšími přáteli na cvičení do Paskova. Po příchodu dr. Edmunda Palkovského, člena Sokola v Přerově, do Moravské Ostravy, se snahy zintenzivnily. I přes počáteční obtíže, spojené s absencí vhodného prostoru ke cvičení (sokolovna otevřena až v létě 1905), podnítil vznik první ostravské sokolské jednoty zakládání dalších sokolských jednot v obcích, které jsou dnes součástí města Ostravy.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 02. 10. 2020