Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení pěveckého spolku Lumír


 • 7. 6. 1881 


 • charakteristika

  7. června 1881 se konala ustavující valná hromada pěveckého spolku Lumír v Ostravě.


 • zajímavosti

  U zrodu spolku stál učitel a vlastivědný pracovník K. J. Bukovanský a soudní úředník Josef Boubela, který byl zvolen předsedou spolku. Prvním sbormistrem se stal Václav Ludwig, kapelník hornické hudby. Společně s Občanskou besedou, s níž byl spolek úzce propojen, plnil v počátcích své činnosti především národně-buditelskou roli mezi místními Čechy a kromě koncertů pořádal divadelní představení, výlety, taneční zábavy a nejrůznější slavnosti. Na sbormistrovském postu se do r. 1930 vystřídali vynikající hudebníci Eduard Bartoníček, Cyril M. Hrazdira nebo Edvard Rund. Spolek byl činný až do r. 1961.


 • prameny, literatura


 • události

  20. 3. 1918
  První vystoupení obnovených pěveckých spolků Lumír a Záboj v roce 1918


 • osoby

  Eduard Bartoníček
  Edvard Rund


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 09. 10. 2020