Encyklopedie města Ostravy !!!

Pamětní medaile vydaná u příležitosti otevření nové střelnice Zdroj: Archiv města Ostravy

Otevření Nové střelnice v roce 1892


 • 14. 8. 1892 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Slavnostní střelba ve dnech 14.-21. srpna 1892 spojená s otevřením nové střelnice, která stála v místech dnešní Nové radnice, byla velkým organizačním úspěchem moravskoostravského střeleckého spolku. Zúčastnilo se jí kromě 144 střelců z celé monarchie na 3000 návštěvníků.


 • obrazy

  img1323.jpg


 • události

  2. 12. 1918
  Odkoupení areálu Nové střelnice 28. 6. 1906
  Návštěva císaře Františka Josefa I. v roce 1906 6. 8. 1891
  Položení základního kamene Nové střelnice


 • stavby

  Nová střelnice
  Komenského sady Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 16. 06. 2021