Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pruští vojáci ve Svinově v době prusko-rakouské války v roce 1866


 • 25. 7. 1866 (25. 7.–11. 9. 1866)


 • katastr

  Svinov


 • charakteristika

  V době prusko-rakouské války pobýval ve Svinově oddíl pruského vojska čítající 228 důstojníků a 1395 vojáků.
  Obce jim musela zajistit stravování a zásobování. Zajištěno muselo být mj. krmivo, oves, seno a sláma a to bez finanční úhrady.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 19. 11. 2020