Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení provozu válcovny trub ve Svinově v roce 1893


 • 3. 7. 1893 


 • katastr

  Svinov


 • charakteristika

  3. července 1893 byl uveden do povozu závod na výrubu trub ve Svinově. Nesl název S. Huldschinski & Söhne, Röhrenwalzwerk. Původně byly jeho součástí tři haly. Postupně se podnik rozrůstal a v roce 1900 se změnil na akciovou společnost Röhrenwalzwerk Aktinegesellschaft Schönbrunn. O pět let později přešla většina akcií do majetku Mannesmannovy společnosti. V roce 1908 byl svinovský závod a podnik v Chomutově sloučen do samostatné společnosti Österreichische Mannesmannröhrenwerke G.m.b.H. Werk Komotau und Schönbrunn se sídlem ve Vídni.
  Po vzniku Československa v roce 1918 bylo sídlo přeneseno z Vídně do Chomutova. Svinovský závod v té době vyráběl měsíčně až 1600 tun trubek. Po dalším rozšíření a modernizaci provozu až 24 500 tun. Po zahájení německé okupace se výroba přizpůsobila válečným potřebám Německa.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 19. 11. 2020