Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení Tělocvičné jednoty Sokol ve Svinově v roce 1910


 • 25. 9. 1910 


 • katastr

  Svinov


 • charakteristika

  25. září 1910 byla ustavena Tělocvičná jednota Sokol ve Svinově. Mezi iniciátory jejího založení patřili obecní tajemník Fryšer, MUDr. Jan Foltys, učitel Vladimír Kostřica, Bohumil Valder a dr. Josef Kudela. V počátcích svého působení čítala jednota 35 členů a jejím starostou byl zvolen MUDr. Foltys, který zastával tuto funkci až do roku 1935. Cvičení probíhala nejprve v hostinci U Hurníka (dnes /2020/ budova prodejny U Stračeny na Polanecké ulici), později v tělocvičně obecné školy (v současnosti ZŠ Svinov).
  V rámci jednoty fungoval rovněž ochotnický divadelní soubor.
  V 1. světové války byla činnost Sokola přerušena. Po roce 1918 došlo k obnovení aktivit jednoty jak sportovních, tak v oblasti kulturní a osvětové (divadlo, přednášky, pěvecký kroužek).
  Historickým mezníkem byla stavba sokolovny (dnes se na místě původní sokolovny. V roce 1925 byl zakoupen pozemek a budova byla dokončena a otevřena v roce 1928 (sokolovna vyhořela v roce 1998. Dnes se na jejím místě nachází sportovní hala.
  Po otevření sokolovny byl ustaven oddíl házené.
  V roce 1937 se šachový oddíl, působící při svinovském Sokolu, sloučil se stejným oddílem Dělnické tělocvičné jednoty.
  V roce 1934 bylo v sokolovně zřízeno kino s názvem Hvězda.
  Činnost svinovského Sokola byla ukončena začátkem německé okupace v roce 1938.


 • prameny, literatura


 • události

  30. 6. 1928
  Slavnostní otevření sokolovny ve Svinově v roce 1928 26. 11. 1926
  Zahájení provozu prvního kina ve Svinově 1. 5. 1909
  Založení Dělnické tělocvičné a vzdělávací jednoty Lassalle ve Svinově v roce 1909


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 11. 2020