Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení Dělnické tělocvičné a vzdělávací jednoty Lassalle ve Svinově v roce 1909


 • 1. 5. 1909 


 • ulice

  Bílovecká

 • katastr

  Svinov


 • charakteristika

  Symbolicky 1. května 1909 na Svátek práce byla ve Svinově založena Dělnická tělocvičná a vzdělávací jednota Lassalle. V počátcích činnosti měla 32 členů, z toho 18 cvičících, především z řad dělnictva. Prvním starostou byl František Planka, náčelníkem Antonín Madzia.
  V roce 1910 byl ustaven při jednotě dramatický a pěvecký sbor, později hudební odbor.
  V létě 1911 pořádala první obvodní veřejné cvičení. Nacvičovalo se v hostinci U Hurníka (dnes /2020/ budova prodejny U Stračeny na Polanecké ulici).
  V době 1. světové války byla činnost jednoty přerušena. Po vzniku Československé republiky byly její aktivity obnoveny. Původní název byl změněn na Dělnickou tělocvičnou jednotu.
  V roce 1925 získala DTJ pozemek u Wilsonovy ulice (dnes Bílovecká ulice) a vybudovala na něm hřiště.
  Značného úspěchu dosáhl tým házené. Kromě tělovýchovy se věnovali členové jednoty sborovému zpěvu a ochotnickému divadlu.
  V roce 1932 vznikl při jednotě šachový oddíl, který se po pěti letech sloučil se stejným oddílem Sokola ve Svinově.
  DTJ zanikla po sloučení tělovýchovných organizací po roce 1948.


 • prameny, literatura


 • události

  25. 9. 1910
  Založení Tělocvičné jednoty Sokol ve Svinově v roce 1910


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 11. 2020