Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Kostelní náměstí - rekonstrukce kanalizace


 • archeologické lokality

  Kostelní náměstí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3478/1, 3479/3

 • trať

  Kostelní náměstí

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2015-2016

 • instituce

  Národní památkový ústav; Ostravské muzeum


 • terénní situace

  V sondě 1 a 2 bylo možné sledovat sídlištní aktivity měšťanů od založení města po 16. století. Zachyceno bylo několik větších sídlištních jam, komplikovanější stavební vývoj v sondě 2 a celoplošné dláždění z cca 15. století. Sondy 3 a 4 dokumentovaly hrobové situace od 13. do počátku 19. století.


 • popis

  Archeologický výzkum sledoval trasu rekonstruované kanalizace od křížení s ulicí Střelniční po budovu biskupství (sonda 1), zde se výkop lomil směrem ke kostelu sv. Václava (sonda 2) a se od něj odpojovaly výkopy směrem k budově Telepace (sondy 3, 4).

 • úroveň lokačního terénu

  212,9 m n. m.

 • úroveň současného terénu

  214,8 m n.m.


 • mapové souřadnice

  49°50'7.993"N, 18°17'41.061"E


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)
  pozdní středověk (1400-1500)


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • seznam nálezů

  Kachel s motivem klání (kachel: komorový - keramika)
  Kachel s motivem trůnící Panny Marie (kachel: komorový - keramika)
  Kachel s erbovním motivem (šachovnice) (kachel: komorový - keramika)


 • ulice

  Kostelní náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 13. 01. 2020