Encyklopedie města Ostravy !!!

Zobrazení zkoumané plochy sondy 1 až 3 na Puchmajerově ulici. Na plánu vyznačil Z. Moravec

Puchmajerova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace


 • archeologické lokality

  Puchmajerova ulice
  Puchmajerova ulice - areál bývalého hřbitova "Na Zámčisku."
  místní název: Zámčisko


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3494/2, 3496

 • trať

  Ulice Puchmajerova

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2007

 • instituce

  Národní památkový ústav; Ostravské muzeum


 • terénní situace

  V sondě 1 byl prostor rozrušen novověkou stavební aktivitou, ale i přes to se podařilo identifikovat jednak středověké sídlištní objekty s datací od 2. poloviny 13. století, a dále zpevnění povrchu komunikace někdy z 15. - 16. století. V sondě 2 a 3 byl zkoumán především novověký hřbitov u kaple sv. Lukáše, respektive několik desítek hrobových situací. Zároveň byl zachycen odpadní novověký objekt s většími kusy keramických nádob.


 • popis

  Archeologický výzkum probíhal v trase výstavby nové kanalizace rámcově ve třech sondách. Zatímco sonda 1 probíhala mezi ulicemi Zámeckou a ulicí 28. října, sondy 2 a 3 mezi ulicí Zámeckou a náměstím Msgre Šrámka. Situace byly silně porušené recentními výkopy pro sítě.


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)
  pozdní středověk (1400-1500)
  novověk 1501-1700
  novověk 1701-1950


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • obrazy

  img0894.jpg


 • seznam nálezů

  Figurka ženy (Předmět určený k zábavě - keramika)


 • archeologické nálezy

  Předmět určený k zábavě: Figurka ženy


 • ulice

  Puchmajerova


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • stavby

  Hřbitov u kaple svatého Lukáše
  Puchmajerova


 • události

  25. 12. 1837
  Pitva Mariany Máchové


 • související odkazy

  Lokalizace sond 2 a 3
  Lokalizace sondy 1


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 16. 01. 2020