Encyklopedie města Ostravy !!!

Rekonstrukce stěny jedné ze staveb s trámovým věncem na základě dochované spadlé stěny. Kresba Z. Moravec

Budova Ostravského muzea, rekonstrukce 2. etapa


 • archeologické lokality

  Stará radnice budova Ostravského muzea


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  1; 3/2

 • trať

  Masarykovo náměstí 1

 • místní název

  Stará radnice

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2005

 • instituce

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • terénní situace

  V nejstarší fázi osídlení stály ve zkoumaném prostoru dvě dřevo-hliněné stavby s trámovým věncem rámové konstrukce. Jeden ze zahloubených objektů, nacházející se u samotného rohu parcely, měl schodovitě upravený vchod. Ve výplni výkopu se dochovala destrukce spadlé stěny se zetlelými dřevy. Z dalších objektů se podařilo zdokumentovat pozůstatky po spáleném dřevěném korytu, které snad mělo z parcely odvádět povrchovou vody a taky drobnější výkopy oválného půdorysu, které mohly být vyhloubeny za účelem získání podložního jílu na omazávku stěn. Veškeré zahloubené objekty pocházejí z víceméně jednoho časového údobí tj. přelomu 13. a 14. století. Nejspíše během 1.pol.14. st. dochází k reorganizaci prostoru na parcele a dřevohliněné stavby jsou vyklizeny a zničeny. V jejich výplních se objevuje odpad právě z tohoto časového horizontu. Z mladších situací se podařilo na parcelní hranici u Pivovarské ulice objevit kruhový věnec studny. Byla vyzděná, s vnitřním průměrem cca 1,2 metru. Obsah studny nebylo možné z technických důvodů vyzdvihnout celý, svrchní zásypový materiál pocházel z 16. století.

 • nálezová zpráva

  149, 2007, Ostravské muzeum, 2. etapa archeologického výzkumu, Archeologický ústav AV ČR Brno


 • popis

  Archeologický výzkum probíhal v zadním traktu budovy muzea, konkrétně ve sklepních prostorách. Díky tomu zachytil především zahloubené části středověkých objektů.


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • obrazy

  img0904.jpg


 • seznam nálezů

  Nádoba s čtyřlaločným ústím (nádoba: stolní - keramika)
  Džbán (nádoba - keramika)


 • archeologické nálezy

  nádoba: stolní: Nádoba s čtyřlaločným ústím
  nádoba: Džbán


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • archeologické výzkumy

  2004 Budova Ostravského muzea, rekonstrukce 1. etapa


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 20. 01. 2020