Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Novostavba v proluce Masarykovo náměstí 32


 • archeologické lokality

  Původní šenkovní dům č. 68 (Masarykovo náměstí 32)


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  167/2, 166/1, 166/2

 • trať

  Masarykovo náměstí

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2004

 • instituce

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • terénní situace

  Archeologickým výzkumem byly zachyceny sídlištní jámy z doby okolo 2. poloviny 13. a 1. poloviny 14. století rámcově ve středové části parcely. Zdokumentován byl i pochozí horizont z dřevěných prvků a stopy destrukce požárem. Mocná spáleništní situace pochází především z doby časného novověku a je možné ji snad připsat katastrofě z roku 1556.


 • popis

  Velká část prostoru byla zničena neohlášeným zahájením stavby, dokumentovány byly převážně stěny vybagrované jámy a zbytky nálezových situací v jednotlivých vyčleněných sektorech.


 • kultury

  okolo 1250 až přelom 13. a 14. století (doba okolo lokace města Moravské Ostravy)
  přelom 13. a 14. století až 1400
  pozdní středověk (1400-1500)
  novověk 1501-1700


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • seznam nálezů

  Kachel s motivem lva, jelena a jednorožce (kachel: komorový - keramika)
  Sanice ( - kost)


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 21. 01. 2020