Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zástavba proluky ulice Dlouhá č. 6 a 8


 • archeologické lokality

  Původní šenkovní dům č. 68 (Masarykovo náměstí 32)


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  167/1, 168/2, 170, 171

 • trať

  Dlouhá

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2006

 • instituce

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • terénní situace

  Archeologickým výzkumem byl zachycen suterén nadzemní stavby z 13. století, která byla situována ve střední části parcely. V rámci středověkého souvrství byl sledován mohutný nárůst terénu zvláště v době počátku fungování městské obce, sekundární výskyt dřevěných prvků a náznaky spíše lokálních požárů. Z mladších středověkých situací lze zmínit opět zahloubenou část nadzemní stavby, pozůstatek lehčí nadzemní konstrukce (z 15. století) a studnu s kamennou obezdívkou na masivním trámovém věnci.


 • popis

  Původně měl být archeologický výzkum realizován ve dvou fázích, ale k druhé etapě nedošlo, kvůli zničení nálezových situací v souvislosti se zakládáním novostavby. Zkoumaná plocha byla rozdělena čtvercovou sítí a zabírala zadní a střední část městiště.

 • úroveň lokačního terénu

  212,4 m n.m. až 212, 6 m n.m.


 • kultury

  okolo 1250 až přelom 13. a 14. století (doba okolo lokace města Moravské Ostravy)


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 22. 01. 2020