Encyklopedie města Ostravy !!!

Vyznačení pravděpodobného původního rozsahu obou parcel s půdorysy jednotlivých zahloubených objektů – jímek. Převzato z: Zezula M. 2003, s. 27, obr. 11

Výstavba administrativního a obchodního centra fy Soltex


 • archeologické lokality

  Původní domy 92 a 93 na ulici Velké


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  174

 • trať

  ulice 28. října 3159/29

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • terénní situace

  Archeologický výzkum zachytil patrně novověké kamenné zdi, několik řad kůlů, úpravu povrchu formou chodníku vykládaného valouny a především sedm jímek s vnitřní výdřevou. Většina odpadních objektů měla pravoúhlý půdorys a byla konstrukčně řešená podobně jako jímka u domu č.p. 188 - v rozích stály čtyři kůly za nimiž byly vodorovně naskládány desky. Jedna z jímek měla kruhový průřez a místo bednění byl použit sud. Z odpadní výplně byly vyzvednuty především keramické nálezy – i celé nebo téměř celé nádoby, které umožňují jejich výplň datovat do 14. případně 15. století.


 • popis

  Plocha byla částečně poničena stavebníkem a zkoumána mohla být jen část prostoru, především zadní areál staveniště, neboli středová část původní parcely.


 • kultury

  přelom 13. a 14. století až 1400
  pozdní středověk (1400-1500)


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav ú.o.p. Ostrava


 • obrazy

  img0910.jpg


 • ulice

  28. října
  Velká


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 22. 01. 2020