Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Staveniště Divadla loutek - Pivovarská ulice


 • archeologické lokality

  Divadlo loutek - Pivovarská ulice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3743, 137/2

 • trať

  Pivovarská ulice

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • terénní situace

  Na dně jámy byl, v bývalém rameni řeky Ostravice, zachycen odvětvený dubový kmen se stopami po skácení. Následné dendrochronologické zkoumání, ukázalo, že k poražení stromu došlo 279 př. n. l. Nad touto úrovni se nacházelo zpevnění povrchu proutím a kolíky, které je na základě keramiky z povrchu zaneseného ramene časově řazeno do předlokačního horizontu. Na severozápadní stěně jámy byl sledován 18,5 m dlouhý úsek kamenné zdi - patrně bazální partie hradby.


 • popis

  Archeologický výzkum probíhal ve výkopu pro budovu Divadla loutek. Výzkum se zaměřil na sledování a dokumentaci profilů zahlušující se jámy (do úrovně 4 m pod povrchem).


 • kultury

  mladší doba železná 400 až 1 př. n. l.
  okolo 1200 až okolo 1250
  přelom 13. a 14. století až 1400


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav ú.o.p.


 • ulice

  Pivovarská


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • stavby

  Městská hradba


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura


 • archeologické výzkumy

  2010 Přístavba Divadla loutek


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 30. 01. 2020