Encyklopedie města Ostravy !!!

Řez souvrstvím na Střelniční ulici. Převzato z: Zezula Michal. Archeologie a počátky Moravské Ostravy. Sborník Ostrava 21. s. 25

Přeložka kanalizace, ulice Střelniční


 • archeologické lokality

  Střelniční ulice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  4237

 • trať

  Střelniční ulice

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2000

 • instituce

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • terénní situace

  Zachyceny byly sídlištní objekty z doby od konce 13. do 15. století. Zjištěné bylo i zpevnění povrchu středověkých situací valounovou dlažbou z 15. století.. 


 • popis

  Archeologický výzkum probíhal ve výkopu pro kanalizaci formou dokumentace a vzorkování obnažené stěny jámy. Dochovaná souvrství byla patrná na 5,3 m dlouhém profilu.

 • úroveň lokačního terénu

  212,7

 • úroveň současného terénu

  214,8


 • kultury

  přelom 13. a 14. století až 1400
  pozdní středověk (1400-1500)


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav ú.o.p. Ostrava


 • obrazy

  img0923.jpg


 • ulice

  Střelniční


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 30. 01. 2020