Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Úprava sklepních prostor domu na ulici 28. října číslo 33


 • archeologické lokality

  Původní domy č.p. 94, 95, 96


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  179

 • trať

  ulice 28. října, dům 193/33

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2000

 • instituce

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • terénní situace

  Archeologickým výzkumem byl odkryt objekt s plochým dnem, do něhož byla zahloubená kónická jáma. Na jejím dně byla zachycena jílovitá uloženina s četnou mazanicí. Podařilo se zde identifikovat semena maliníku. Situace je časově řazena do doby okolo přelomu 13. a 14. století případně 1. poloviny 14. století.


 • popis

  Archeologicky byl zkoumán pouze zbytek nálezové situace nově budované sklepní prostory.


 • kultury

  přelom 13. a 14. století až 1400


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav ú.o.p. Ostrava


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 30. 01. 2020