Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Výstavba bytového domu Kostelní-Biskupská


 • archeologické lokality

  Biskupská ulice - Městská brána


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  49/1, 50, 51, 4236

 • trať

  Kostelní náměstí, Kostelní ulice, Biskupská ulice

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2008

 • instituce

  Národní památkový ústav; Ostravské muzeum


 • terénní situace

  Mimo dokumentaci novověkých situací suterénních prostor zde dříve stávajících novověkých domů, byl zachycen především průběh hradebního příkopu. Ten se směrem ke Kostelní bráně zahluboval. Tento fortifikační prvek mohl původně tvořit jedno z ramen řeky Ostravice, přičemž měšťané jej následně využili. V prostoru mezi Kostelní bránou a baštou příkop zaniká někdy okolo přelomu 16. a 17. století a následně zde vyrůstá zástavba.

 • nálezová zpráva

  1398, 2010, Ostrava, Kostelní náměstí, Archeologický ústav AV ČR Brno


 • popis

  Plocha archeologického výzkumu byla rozměřena na jednotlivé sektory, které byly průběžně snižovány. Mimo ně byla vyhloubena sonda mapující sled vrstev od paty dochované hradební zdi po konec příkopu.

 • úroveň lokačního terénu

  210 - 212,1 m n.m.

 • úroveň současného terénu

  214,4 m n.m.


 • kultury

  přelom 13. a 14. století až 1400
  pozdní středověk (1400-1500)
  novověk 1501-1700


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • ulice

  Kostelní náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • stavby

  Městská hradba


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 30. 01. 2020