Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Výstavba obchodní a administrativní budovy na ulici Biskupská


 • archeologické lokality

  Biskupská ulice - Městská brána


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  29/2, 30, 37/1, 37/2, 37/3, 4235

 • trať

  Biskupská ulice

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2008

 • instituce

  Národní památkový ústav; Ostravské muzeum


 • terénní situace

  Jak doložil archeologický výzkum a analýzy na něj navázané, zkoumaný prostor byl pravidelně ovlivňován opakující se erozí a následnými náplavami, což limitovalo sídlištní potenciál areálu. Stopy stabilnějšího osídlení spadají až rámcově do 16. století, kdy se objevují první objekty i dvě zpevnění povrchu hutněným štěrkem. Na povrchu druhé dlažby již byla zdokumentována kamenná zeď obytné zástavby Sídlištní aktivity pak byly sledovány po celý novověk.


 • popis

  Po strojním odtěžení recentních uloženin byla plocha rozměřena na čtvercovou síť a plošně zkoumána na úroveň geologického podloží, tj. fluviální sediment.


 • kultury

  novověk 1501-1700
  novověk 1701-1950


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 30. 01. 2020