Encyklopedie města Ostravy !!!

Půdorys kostela sv. Václava se zaznačeným průběhem zdí starší stavby (výzkum V. Šikulové a M. Zezuly), převzato z Augustinková L. et al. Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě, Ostrava 2014, s. 3.

Generální oprava kostela sv. VáclavaAktualizováno: 31. 01. 2020