Encyklopedie města Ostravy !!!

Středověké a novověké hroby odkryté archeologickým výzkum z roku 1998 v kostele sv. Václava. Zobrazen rovněž muž pohřbený s dlaždicí na hrudi a mincemi v ústech. Převzato z: Augustinková et ali. Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě....

Statické zabezpečení kostela sv. Václava


 • archeologické lokality

  Kostelní náměstí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3478/1, 48

 • trať

  Kostelní náměstí

 • místní název

  Kostel sv. Václava

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Národní památkový ústav ú. o. p. Ostrava


 • terénní situace

  Zkoumány byly převážně hrobové situace s časovým záběrem od doby založení města po novověk. Velkou hustotu pohřbených, s vyšším zastoupením dětí, bylo možné pozorovat v prostoru dnešní sakristie (historický exteriér kostela). Celkově v interiéru i exteriéru kostela byla sledována chudá hrobová výbava u středověkého horizontu pohřbů a bohatší v případě novověkých hrobů (prstýnky, medailónky, růžence). Zvláštní kategorii představují zemřelí s mincemi v ústech, kterýžto zvyk byl v Ostravě rozšířen převážně v 16. století. Netradiční hrobovou situaci představují dva pochováni muži, jeden zavalený v oblasti hlavy kameny, druhý s keramickou dlaždicí na hrudi. Mimo hrobové situace byly zjištěny patky sloupů pro podpěru stropu, zdivo gotické sakristie.


 • popis

  Prostor byl zkoumán formou sondáže, přičemž tři sondy byly otevřeny v interiéru kostela a dvě v exteriéru.

 • úroveň lokačního terénu

  212,2-3 m n.m.


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)
  pozdní středověk (1400-1500)
  novověk 1501-1700


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav ú.o.p. Ostrava


 • obrazy

  img0947.jpg

  img0934.jpg


 • ulice

  Kostelní náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 04. 02. 2020