Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Rekonstrukce ulice 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí


 • archeologické lokality

  Ulice 28. října


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3589/33

 • trať

  ulice 28. října

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2015

 • instituce

  Národní památkový ústav; Ostravské muzeum


 • terénní situace

  Dokumentovány byly jednak různé komunikační úrovně - zpevnění povrchu štetem, dále v rámci sondy 1 v prvním úseku navážkové vrstvy v areálu destruované právovárečné zástavby č. 62 (zničen při rozšíření ulice v roce 1841). Nestarší situace představuje úroveň přemístěného podloží, která byla do prostoru situována nejspíše v souvislosti se stavební aktivitou po založení města. Do této úrovně je v úseku jedna zahlouben pravidelný objekt rámcově z doby okolo přelomu 13. a 14. století. Ve 14. století dochází zde k navýšení terénu v podobě uloženin hnojištního charakteru. V třetím úseku byla dokumentována situace, kterou lze snad spojit s průběhem příkopu před Hrabovskou bránou.


 • popis

  Archeologický výzkum sledoval především výkop pro vodovod a kanalizaci. Prostor byl rozdělen na tři úseky a v rámci nich byl prostor dle okolnosti dokumentován v rámci odkrytých výkopů anebo zkoumán plošně.


 • kultury

  přelom 13. a 14. století až 1400
  pozdní středověk (1400-1500)
  novověk 1501-1700


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • seznam nálezů

  Kachel s motivem jednoho ze Tří králů - Melichar (kachel: komorový - keramika)


 • archeologické nálezy

  kachel: komorový: Kachel s motivem jednoho ze Tří králů - Melichar


 • ulice

  28. října


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 04. 02. 2020