Encyklopedie města Ostravy !!!

Výřez z plánu Slezskoostravského hradu z r. 1919 s vyznačenými sondami z let 1971.1973. Převzato z Majer D. (ed.). Král, který létal. 2011, obr. 43.

Výzkum Slezskoostravského hradu


 • archeologické lokality

  Slezskoostravský hrad


 • typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


 • číslo parcely

  80/1

 • trať

  ulice Hradní

 • místní název

  Slezskoostravský hrad

 • katastr

  Slezská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  1971-1973

 • instituce

  Ostravské muzeum p. o.


 • terénní situace

  Na nádvoří hradu byly zachyceny dvě úrovně valounové dlažby, pod nimi vrstva stavební destrukce s cihlami a maltou, mimo souvrství pak zeď, a blíže nespecifikovaný odvodní kanálek. Všechny situace na nádvoří lze časově zařadit do etapy po renesanční přestavbě ve 30. a 40. letech 16. století. Starší situace byla zachycena v předsíni hlavního paláce, odkud byly vyzdviženy keramické zlomky rámcově z 14. století.


 • popis

  V roce 1971 byla rozměřena menší sonda v prostoře předsíně hlavního paláce, v letech 1972-1973 pak výzkum pokračoval v rámci sondy na nádvoří o rozměrech 3 x 18 m (rozčleněný na obdélníky 2 x 3 m).


 • kultury

  přelom 13. a 14. století až 1400
  novověk 1501-1700


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • obrazy

  img0957.jpg

  img0958.jpg img0961.jpg


 • seznam nálezů

  Dlaždice ( - keramika)
  Kachel s motivem Jóšafata (kachel: komorový - keramika)
  Udidlo ze Slezskoostravského hradu (výstroj koně a jezdce: udidlo - železo)


 • ulice

  Hradní


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • stavby

  Slezskoostravský hrad
  Hradní 12/1861


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 06. 02. 2020