Encyklopedie města Ostravy !!!

Zobrazení jednotlivých sond v rámci katastrální mapy.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Hradní ulici


 • archeologické lokality

  Slezskoostravský hrad
  ulice Podzámčí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  81/3

 • trať

  Hradní ulice

 • katastr

  Slezská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2011

 • instituce

  Národní památkový ústav; Ostravské muzeum


 • terénní situace

  V sondách 1 až 3 byl zjištěn průběh příkopu Slezskoostravského hradu. V sondě 1 se podařilo dokonce zachytit dvě fáze tohoto fortifikačního prvku. Zatímco první fáze zanikla zřejmě v souvislosti s částečnou rekonstrukcí hradu, mladší mohla být zasypána i v souvislosti s výpadem husitů v roce 1428. Každopádně příkop v těchto místech zaniká v 1. polovině 15. století. Sonda 2 se nacházela před vstupem do hradu a příkop zde je zasypán až v novověku. Linie příkopu byla překvapivě zachycena i dál od hradu v sondě 3. Sonda 4 již dokumentovala novověkou situaci - obvodovou kamennou zeď domu, který lze na základě indikační skici z roku 1836 a katastrální mapy z roku 1878 přiřadit k domu č.p. 4 stojícímu na parcele č. 46


 • popis

  Archeologický výzkum sledoval především výkop pro kanalizaci, který částečně probíhal v nové trase. Celkově byla zkoumaná trasa rozdělena na sondy 1 až 4.


 • kultury

  pozdní středověk (1400-1500)
  novověk 1501-1700
  novověk 1701-1950


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • obrazy

  img0963.jpg

  img0964.jpg


 • ulice

  Hradní


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • stavby

  Slezskoostravský hrad
  Hradní 12/1861


 • související odkazy

  Lokalizace


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 12. 02. 2020