Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Klášterní ulice, výkop pro vodovod


 • archeologické lokality

  Kostel sv. Jiří se hřbitovem


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3325

 • trať

  Klášterní ulice

 • katastr

  Slezská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  1984

 • instituce

  Archeologický ústav ČSAV Brno


 • terénní situace

  V rámci výkopu byly zjištěny kosterní ostatky lidí, snad již v sekundární poloze z rozrušeného hřbitova u kostela sv. Jiří.


 • popis

  Výkop pro vodovod byl dlouhý cca 15 m a široký i hluboký 1 m. Archeologický výzkum jen prohlédl obnaženou jámu.


 • kultury

  novověk 1501-1700


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 12. 02. 2020