Encyklopedie města Ostravy !!!

Rámcová lokalizace archeologické lokality, vyznačil Z. Moravec

Výkopy K. J. Bukovanského na návrší "Nad Mundlochem"


 • archeologické lokality

  Landek - středověké hradisko a hrad
  Návrší "Nad Mundlochem"


 • typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  1883, 1888, 1895(?)

 • instituce

  Karel Jaromír Bukovanský


 • terénní situace

  V rámci výkopových prací byly získány artefakty štípané industrie a mamutí stoličky. Není vyloučeno, že se zde mohlo nacházet tábořiště mladopaleolitických lovců (vyvýšená poloha nad Ostravicí s dobrým rozhledem do Ostravské pánve). Mimo tyto předměty zde byla zachycena patrně požárová destrukční situace středověké usedlosti, jejíž zánik lze na základě dochovaných nálezů datovat do 1. poloviny 15. století (popsána vrstva popele, dřevěného uhlí, cihel - mazanice?). Mimo keramických nádob a kovového klíče byly v prostoru nalezeny i předměty dnes nezvěstné -  železný meč se zdobenou rukojetí, železné hroty, koule (i kamenná), aj.


 • popis

  Výzkum prováděl amatérský archeolog Karel Jaromír Bukovanský a to ve spolupráci s horním úředníkem v Zárubku Juliusem Krušandlem. Lze předpokládat, že na dostupném a vhodném místě byla vykopána jáma a v rámci výkopů byly registrovány nejen samotné nálezy, ale i hrubý sled jednotlivých vrstev.


 • kultury

  pozdní středověk (1400-1500)
  mladý paleolit 40 - 10 tisíc př. n. l.


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • obrazy

  img0993.jpg

  img0995.jpg img0994.jpg


 • osoby

  Karel Jaromír Bukovanský


 • historická obec

  Muglinov
  Slezská Ostrava


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 15. 10. 2022