Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Rekonstrukce mostu přes Porubku - Krásné Pole


 • archeologické lokality

  Krásné Pole - přechod přes Porubku


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  2298/1

 • katastr

  Krásné Pole


 • rok / datum výzkumu

  2018

 • instituce

  Ostravské muzeum p. o.


 • terénní situace

  Dokumentován byl především brod, Na jeho zpevnění byly podle všeho použity konstrukční prvky z rozebraných nebo již zrekonstruovaných staveb (např. srub), neboli již vyřazený stavební materiál. Opracovaná dřeva vytvářela jednotnou strukturu vodorovně položených prvků, sledujících delší osou tok Porubky (orientace SSV-JJZ). Konstrukce není přesně datovaná, ale pravděpodobně lze její stáří spojit až z novověkou aktivitou - patrně fungovala v 19. století.


 • popis

  Archeologický výzkum probíhal přímo v řečišti Porubky při výstavbě nových mostních pilířů. Prostor byl rozdělen na dvě sondy, ale doklady starší lidské činnosti byly sledovány jen na pravém břehu vodoteče.

 • úroveň současného terénu

  246,5 m n.m.


 • kultury

  novověk 1701-1950


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • historická obec

  Krásné Pole


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 05. 05. 2020