Encyklopedie města Ostravy !!!

Dokumentace situace ohniště v sondě VIII z roku 1929, vypracoval ing. J. Folprecht (Předhistorické nálezy na Ostravsku).

Výzkum Landeku Ing. J. Folprechta


 • archeologické lokality

  Landek - pravěké sídliště
  Landek - středověké hradisko a hrad


 • typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


 • číslo parcely

  1269

 • trať

  návrší Landek

 • katastr

  Petřkovice


 • rok / datum výzkumu

  1924-1937

 • instituce

  Ing. Jan Folprecht


 • terénní situace

  Výzkumem byl zajištěn především mladopaleolitický materiál (štípaná industrie, mamutí stoličky), který měl pocházet ze spodnější vrstvy a zlomky prehistorických nádob, dokládajících osídlení lokality ve starší době železné - z vrstvy situované výše.


 • popis

  V roce 1924 nalezli dělníci při terénních úpravách pro tenisové hřiště nalezli dělníci několik silicitových úštěpů a také dvě kamenné koule. na základě těchto nálezů zahájil zde geolog Ing. J. Folprecht sondážní výzkum, který pak probíhal až do roku 1937 (v letech: 1925, 1927, 1929, 1933 a 1937). Jednotlivé sondy respektovaly tehdejší porost, a proto byly zakládány v různých směrech a různě veliké.


 • kultury

  gravettien 30 - 20 tis. let BP (před současností)
  starší doba železná 750-400 př. n. l.


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o. Moravské zemské muzeum


 • obrazy

  img1143.jpg

  img1144.jpg img1146.jpg


 • seznam nálezů

  Závaží tkalcovského stavu ( - keramika)


 • archeologické nálezy

  Závaží tkalcovského stavu


 • osoby

  Jan Folprecht


 • historická obec

  Petřkovice


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 12. 05. 2020