Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

výzkum B. Klímy na Landeku


 • archeologické lokality

  Landek - pravěké sídliště


 • typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


 • číslo parcely

  1269

 • trať

  návrší Landek

 • katastr

  Petřkovice


 • rok / datum výzkumu

  1952-1953

 • instituce

  Archeologický ústav ČSAV Brno


 • terénní situace

  V rámci výzkumu bylo identifikováno na šest ohnišť (následně navržena rekonstrukce vzhledu tábořiště: tři chaty se dvěma ohništi), která doprovázely mělké jamky. Z mobilní hmotné kultury byla získána především drobnotvará štípaná industrie (čepelky s obitým bokem, pilečky, vrtáčky, atd.), dále hrudky krevele včetně světoznámé figurky ženy, označené jako petřkovická venuše a kosti zvířat (identifikován mamut, kůň, sob). Mimo tyto nálezy se v ohništích i okolo nich nacházely zbytky zkoksovatělého černého uhlí.


 • popis

  Archeologickým výzkumem, vedeným Bohuslavem Klímou, byly provedeny čtyři hlavní, souvislé, plošné odkryvy


 • kultury

  gravettien 30 - 20 tis. let BP (před současností)


 • materiál / uložení

  Archeologický ústav AVČR Brno


 • seznam nálezů

  Petřkovická venuše ( - kámen)


 • archeologické nálezy

  Petřkovická venuše


 • historická obec

  Petřkovice


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 18. 05. 2020