Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Sběry K. J. Bukovanského na Landeku


 • archeologické lokality

  Landek - pravěké sídliště


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • trať

  Landek

 • katastr

  Koblov, Petřkovice


 • rok / datum výzkumu

  1882, 1884

 • instituce

  soukromý zájem K. J. Bukovanského


 • popis

  V roce 1882 se K. J. Bukovanský na návrší vypravil s dětmi své třídy. Spolu zde posbírali střepy z rozličných nádob.

  V roce 1884 (25.8.) podnikl polskoostravský učitel na Landek celodenní výlet, kde na více místech kopal. Těmito drobnými výkopy získal zvířecí kosti, zlomky keramických nádob a úlomky pazourků.

  V inventáři své sbírky z roku 1903 pak z Landeku uvádí tyto předměty: jednu pazourkovou sekerku, 12 pazourkových nožíků, čtyři šípy.


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)
  gravettien 30 - 20 tis. let BP (před současností): ?


 • osoby

  Karel Jaromír Bukovanský


 • historická obec

  Petřkovice


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 18. 05. 2020