Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Výzkum J. Svobody na Landeku


 • archeologické lokality

  Landek - pravěké sídliště


 • typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


 • číslo parcely

  1269

 • trať

  Landek

 • katastr

  Petřkovice


 • rok / datum výzkumu

  1994-1995

 • instituce

  Archeologický ústav ČSAV Brno


 • terénní situace

  Při kombinaci s výzkumem B. Klímy se zdá, že se v centrální části sídliště nacházel prostor s četnějším výskytem červeného barviva, okolo v nepravidelném kruhu byla rozmístěna ohniště, drobné jamky a nálezy mamutích stoliček. Výzkum v letech 1994-1995 zachytil jedno větší ohniště, které podle všeho bylo několikrát obnoveno. Sondy v periferii ukázaly, že ubývá menších kamenných nástrojů, zato se ojediněle objevily kamenné artefakty větších rozměrů.


 • popis

  Jednotlivé sondy byly rozměřeny jednak do centrálního prostoru tábořiště (mezi sondy B. Klímy), dále do periferie sídliště a také do širšího okolí, zkoumaného již J. Folprechtem.


 • kultury

  gravettien 30 - 20 tis. let BP (před současností)


 • materiál / uložení

  Archeologický ústav AVČR Brno


 • historická obec

  Petřkovice


 • prameny, literatura


 • archeologické výzkumy

  2007 Mikrosondáž na Landeku v roce 2007


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 18. 05. 2020