Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Výkop pro parovod


 • archeologické lokality

  Masarykovo náměstí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3486, 3487/1

 • trať

  Masarykovo náměstí

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2002

 • instituce

  Národní památkový ústav


 • terénní situace

  Zjištěny byly dvě úrovně středověkých dlažeb, hať a novověká valounová zpevnění s písčitým podsypem. Mimo vrstvy souvisejícími s lokovaným městem, byl prozkoumán objekt z doby okolo přelomu 12. a 13. století s keramickými zlomky a esovitou záušnicí.


 • popis

  Liniový výkop pro parovod proťal téměř celé náměstí v odstupu 12,5 m od jeho jihozápadní domovní fronty.


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)
  pozdní středověk (1400-1500)
  novověk 1501-1700


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav, ú. o. p. Ostrava


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020