Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Mikrosondáž na Landeku v roce 2007


 • archeologické lokality

  Landek - pravěké sídliště


 • typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


 • číslo parcely

  1269

 • trať

  Landek

 • místní název

  Landek

 • katastr

  Petřkovice


 • rok / datum výzkumu

  2007

 • instituce

  Archeologický ústav ČSAV Brno


 • terénní situace

  Archeologickým výzkumem bylo získáno z obou ploch přes dvě stovky artefaktů, včetně zlomků destičky se stopami okrového barviva. Z ohniště byla z různých poloh jsou k dispozici tři radiokarbonová data v rozptylu 21,8-22,3 tisíc let BP. Analýza pylů zase přinesla zjištění k podobě krajiny v dané době. Překvapivě vysoký byl podíl dřevin – borovice, bříza, olše, vrba, líska, smrk, jedle, jalovec, dub, buk, habr, lípa a jilm. Skladbou připomíná vzorky z gravettienu z jižní Moravy a může ukazovat na mozaikovizou krajinu s ostrůvky lesa.


 • popis

  Výzkum probíhal na plochách Petřkovice Ia a Ic. Provedena byla mikrosondáž, revize profilů a odběry vzorků, mimo jiné i z vícevrstevného ohniště.


 • kultury

  gravettien 30 - 20 tis. let BP (před současností)


 • materiál / uložení

  Archeologický ústav AVČR Brno


 • historická obec

  Petřkovice


 • prameny, literatura


 • archeologické výzkumy

  1994-1995 Výzkum J. Svobody na Landeku


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 01. 06. 2020