Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Výzkum P. Kouřila (výstavba vyhlídkové věže)


 • archeologické lokality

  Landek - středověké hradisko a hrad


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  440/1, 440/2

 • trať

  Landek

 • katastr

  Koblov


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Archeologický ústav ČSAV Brno


 • terénní situace

  Zjištěná byla hradební zeď minimálně o síle 2,6 m. Ze zkoumané plochy bylo rovněž získáno množství dokladů mobilní hmotné kultury od 13. do 15. století.


 • popis

  Výzkum reagoval na výstavbu vyhlídkové věže. Rozměřena byla sonda ve směru SZ-JV o rozměrech 2,5 x 9,4 m, a to v místech jižní části centrálního plata.


 • kultury

  pozdní středověk (1400-1500)


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 18. 09. 2020