Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Výkopy v souvislosti s výstavbou kolektoru


 • archeologické lokality

  Masarykovo náměstí
  Ulice 28. října


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3486, 3589/33

 • trať

  Masarykovo náměstí, ulice 28. října

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2005

 • instituce

  Národní památkový ústav


 • terénní situace

  Zjištěno bylo valounové i haťované zpevnění povrchů jak Masarykova náměstí, tak i na ulici 28. října. Zde pak byly i dokumentovány i situace, související se zástavbou zlikvidovanou v roce 1842.


 • popis

  Výkopy pro účely kolektoru byly dokumentovány na ulici 28. října (sondy 1-4) a Masarykově náměstí (sondy 5 a 6).


 • kultury

  pozdní středověk (1400-1500)
  vrcholný středověk (1200-1400)


 • materiál / uložení

  Národní památkový ústav ů. o. p. Ostrava


 • ulice

  28. října
  Masarykovo náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020