Encyklopedie města Ostravy !!!

Rekonstruovaný pohled od odpadní jímky v zadní části městiště, kresba Z. Moravec

Parcela 18/4 u Kostelní uliceAktualizováno: 09. 01. 2020