Encyklopedie města Ostravy !!!

Rekonstruovaný pohled od odpadní jímky v zadní části městiště, kresba Z. Moravec

Parcela 18/4 u Kostelní ulice


 • archeologické lokality

  Původní velkoměšťanský dům 188


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  18/4

 • trať

  bývalý velkoměšťanský dům č. 188 (31)

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  1962

 • instituce

  Archeologický ústav


 • terénní situace

  Výzkum na městišti domu č. 188 odhalil dvě jímky. Dochovala se i jejich výdřeva. V každém rohu byl postaven trám, přičemž vzpěru těmto svislým osám tvořily vertikálně položené dřevěné prvky. Z vnější strany trámů byly pak stěny jímky posázeny dřevěnými tesanými vodorovně kladenými deskami. Zatímco v jedné jímce nebyly zachyceny mimo rostlinných makrozbytků žádné nálezy, tak druhá přinesla jeden z nejkvalitnějších souborů hmotné kultury v rámci ostravského prostředí. Díky keramickým nálezům je také možné časově zařadit výplň druhé z jímek do doby okolo přelomu 13. a 14. století.

 • nálezová zpráva

  555/1963, 1963, Archeologický ústav AV ČR Brno


 • popis

  Archeologický výzkum probíhal v souvislosti s hloubením základů pro domovní zástavbu. Prozkoumány byly dvě odpadní jímky.


 • mapové souřadnice

  N 49°50.15220', E 18°17.63420'
  N 49°50.14567', E 18°17.61843'


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • obrazy

  img0872.jpg


 • seznam nálezů

  Lebka selete ( - kost: zvířecí)
  Džber (nádoba: transportní - dřevo)
  Džbán (nádoba - keramika)
  Kahan (kahan - železo)
  Posouvací hák (výbava domácnosti: hák - železo)


 • ulice

  Kostelní
  Masarykovo náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace jímka 1
  Lokalizace jímka 2


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Středovéké nálezy v Ostravě."


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020