Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přístavba Divadla loutek


 • archeologické lokality

  Divadlo loutek - Pivovarská ulice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  86/1

 • místní název

  Divadlo loutek, Černá louka

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2010

 • instituce

  Národní památkový ústav; Ostravské muzeum


 • terénní situace

  Kromě recentních zásahů a fluviálních sedimentů (jílovitých, štěrkovo-písčitých), byla zachycena část vodního příkopu, který mohl souviset s fortifikačním systémem města Ostravy. V příkopu byly zachyceny četně pískovcové kameny a uloženiny s četnou přepálenou mazanicí - odpad po požáru?

 • nálezová zpráva

  4862/2012, 2012, Ostrava. Přístavba Divadla loutek, Archeologický ústav AV ČR Brno


 • popis

  Výzkum probíhal v jámě pro přístavbu Divadla loutek.


 • mapové souřadnice

  N 49°50.02063', E 18°17.54697'


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • ulice

  Pivovarská


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • stavby

  Městská hradba


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Městská hradba v Ostravě ve světle archeologických výzkumů"


 • archeologické výzkumy

  1998 Staveniště Divadla loutek - Pivovarská ulice


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020