Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Muzejní ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace


 • archeologické lokality

  Muzejní ulice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3489

 • místní název

  Muzejní ulice

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • rok / datum výzkumu

  2009

 • instituce

  Národní památkový ústav; Ostravské muzeum


 • terénní situace

  Při výzkumu byly zachyceny sporadické známky předlokačního osídlení (několik keramických zlomků z úrovně půdního typu). Lokační horizont uvozuje mohutná humusovitá uloženina s četným odpadem a stopami po snaze o lokální zpevnění povrchu. V době okolo přelomu 13. a 14. století až 1. poloviny 14. století je celý prostor ulice zpevněn valounovou dlažbou. Fixace povrchu se časem stala nedostatečnou a valná část prostoru ulice byla okolo poloviny 14. století zpevněna dřevěnou konstrukcí. Sestávala se z roštu a dřevěných desek nebo fošen, umístěných na něm. Další valounová dlažba byla v prostoru ulice položena na přelomu 14. a 15. století. V mladším období (především v 15. století) docházelo již na Muzejní ulici patrně k čištění povrchu a povrch komunikace byl stabilizován. Následná dlažba se již ukazuje jako novověká snad z doby okolo přelomu 16.a 17. století. Navazující novověké situace bylo možné díky pažení postihnout jen útržkovitě na dochovaných stěnách výkopů (profilech). Nicméně se zdá, že ulice byla někdy v 17.-19. st. minimálně ještě jednou předlážděna.


 • popis

  Archeologický výzkum sledoval linii rekonstruované kanalizace. Výkop probíhal v nové trase, ulice tedy byla zkoumána téměř v celé délce. Na tento výzkum navazovala akce 12/10.

 • úroveň lokačního terénu

  212.2 až 212,9 m n.m.

 • úroveň současného terénu

  214,4 až 214,6 m n.m.


 • mapové souřadnice

  49°50'5.558"N, 18°17'35.310"E


 • kultury

  vrcholný středověk (1200-1400)
  pozdní středověk (1400-1500)


 • materiál / uložení

  Ostravské muzeum p.o.


 • seznam nálezů

  Hrnec (nádoba: kuchyňská - keramika)
  Figurka koníčka (Předmět určený k zábavě: dětská hračka - keramika)
  Nůž s dochovanou dřevěnou střenkou (Nástroj - železo)
  Útržek textilu (oděv a doplňky - textil)
  Podkova (výstroj koně a jezdce: podkova - železo)


 • ulice

  Muzejní


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • související odkazy

  Lokalizace


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Předstihový archeologický výzkum na Muzejní ulici v Ostravě"
  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Ulice středověké Ostravy"


 • archeologické výzkumy

  2010-2011 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 10. 01. 2020