Encyklopedie města Ostravy !!!

Vyznačení průběhu hradební zdi a bran v současné zástavbě.