Encyklopedie města Ostravy !!!

Zdroj: Archiv města Ostravy, fond Okresní úřad Moravská Ostrava, živnostenský spis