Encyklopedie města Ostravy !!!

Plán staré obřadní síně na městském hřbitově v Moravské Ostravě. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka stavebních spisů demolovaných domů