Encyklopedie města Ostravy !!!

Objekt dědičné rychty na mapovém zobrazení Vítkovic z roku 1833. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů.