Encyklopedie města Ostravy !!!

Situace měšťanského pivovaru v Moravské Ostravě krátce před jeho prodejem dosavadnímu nájemci Markusi Strassmannovi.