Encyklopedie města Ostravy !!!

Kavárna Sommer, rohový dům s věžičkou vlevo  (1914), Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií