Encyklopedie města Ostravy !!!

Rámcová lokalizace archeologické lokality, vyznačil Z. Moravec