Encyklopedie města Ostravy !!!

Slezskoostravský hrad. Pohled z druhého nádvoří směrem k severovýchodu, fotografická dokumentace archeologického výzkumu z let 1972-1973, Ostravské muzeum.