Encyklopedie města Ostravy !!!

Slezskoostravský hrad. Jižní část sondy s dvěma úrovněmi novověkých dlažeb, fotografická dokumentace archeologického výzkumu z let 1972-1973, Ostravské muzeum.